Es Dua ko mangnay say Allah k darbar main yeah kitni jaldi manzoor ki jati ha aur esko ek bar sun lanay ki kitni fazeelat ha es Chand minute ki video main dakhan
https://www.socioon.com/share_....posts/post/48292731/

Join us on SocioON.com
www.socioon.com

Join us on SocioON.com